Informatiefolder

De informatiefolder word geleverd bij elk product; hierin staan ogenomen gezondheidswaarschuwingen, preventieboodschappen en gebruiksadviezen zijn opgenomen alsmede een consumentenadvies over de wijze van bewaren van de hennep of hasjiesj.
Dit product is bedoeld voor het gebruik door volwassenen. Onderstaande informatie is daarom bestemd voor personen vanaf 18 jaar.

Deze gebruikersinformatie heeft drie doelen:
1) je informeren over wat cannabis is en wat de effecten zijn,
2) je informeren over ongewenste effecten en bijwerkingen,
3) je informeren over waar je terecht kunt voor hulp.
Drugsgebruik is nooit zonder risico.

In deze gebruikersinformatie hebben we het over cannabis. Cannabis is een verzamelnaam voor producten die gemaakt worden van de cannabisplant (of hennepplant). In de coffeeshop zijn wiet en hasj te koop. Wiet bestaat uit gedroogde vrouwelijke bloemtoppen. Hasj is de samengeperste hars. Wiet en hasj bevatten ongeveer dezelfde stoffen.

Tetrahydrocannabinol (THC) is de belangrijkste werkzame stof in cannabis. In het algemeen geldt hoe hoger het percentage THC, hoe sterker de effecten. De tweede belangrijke stof die in cannabis kan voorkomen is cannabidiol (CBD). CBD lijkt invloed te hebben op sommige effecten van THC. De concentraties THC en CBD verschillen per cannabissoort. Deze informatie staat op de verpakking.

Daarnaast zitten er honderden verschillende stoffen in die gewenste en ongewenste effecten kunnen hebben. Zo hebben terpenen bijvoorbeeld invloed op de smaak, geur en hoe de cannabis ervaren wordt.

De drie meest voorkomende manieren om cannabis te gebruiken zijn roken, verdampen en eten. De meeste mensen gebruiken cannabis door er een joint van te draaien met vloei en tip. Vaak stopt men er ook tabak in. Het roken van een joint wordt blowen genoemd. Een gebruiker haalt ongeveer 3–6 joints uit 1 gram cannabis, maar dit verschilt per persoon. Een andere wijze van gebruik is verdampen met een vaporizer.

 • Een vaporizer verhit de cannabis waardoor het verdampt en kan worden geïnhaleerd.
 • Cannabis kan ook gegeten worden door er bijvoorbeeld een (space)cake van te maken.

De manier van gebruik heeft grote invloed op hoe snel en intens je het effect voelt en hoe lang het aanhoudt. In onderstaande tabel staat een inschatting van hoe lang de effecten ten minste aanhouden. De effecten kunnen dus ook langer duren. Dit kan erg verschillen tussen individuen en hangt van veel factoren af.

Manier om cannabis te gebruiken

Na hoeveel tijd beginnen de eerste effecten?

Na hoeveel tijd ervaar je de meest intense effecten?

Hoe lang houden de effecten aan?

Roken of verdampen

Vanaf een paar seconden

3–10 minuten

Ten minste 3 – 6 uur

Eten

Vanaf 30–90 minuten

2–3 uur

Ongeveer 4 tot 12 uur

Van cannabis kun je high of stoned worden. High zijn geeft een opgewekt en vrolijk gevoel. Stoned zijn geeft een zwaar lichamelijk gevoel, met name in armen en benen. Cannabis kan ook een ontspannende werking hebben. Het gebruik van cannabis verandert de waarneming. Zo kun je dingen scherper gaan zien en geluiden sterker en helderder waarnemen. Andere effecten zijn een sterke toename in eetlust (vreetkick), lachen (lachkick) en veranderingen in de beleving van tijd. Verder zorgt cannabis voor een verhoging in de hartslag en rode ogen. Cannabis kan ook zorgen voor een droge mond, duizeligheid en hartkloppingen. Ook kan je misselijk worden of hoofdpijn krijgen.

De effecten hangen af van veel verschillende factoren. Het maakt uit hoe vaak, hoe veel en hoe je gebruikt. De sterkte en het type cannabis hebben invloed. Hoe je je voelt, wat je verwacht en hoe je lichaam de cannabis afbreekt is ook belangrijk. Ten slotte heeft de omgeving (waar en met wie je gebruikt) invloed op de effecten.

 1. Cannabis kan ongewenste effecten geven. Deze effecten kunnen altijd voorkomen. Ze kunnen sterker zijn bij cannabis die veel THC bevat. Sommige mensen lopen meer kans hierop dan anderen. Onder punt 5 vind je meer informatie over welke mensen meer risico lopen.

 2. Het gebruik van cannabis heeft negatieve invloed op de werking van je brein. Cannabis kan je geheugen, reactiesnelheid, aandacht, motivatie en impulsiviteit verslechteren. Ook kan het moeilijker worden om te plannen en nieuwe informatie te leren. Deze negatieve effecten zijn het sterkst wanneer je onder invloed bent in de eerste uren na gebruik. Wanneer je niet meer onder invloed bent herstelt zich dit weer. Maar bij mensen die langdurig en veel gebruiken lijken deze functies ook iets slechter te zijn dan bij niet-gebruikers.

 3. Cannabis kan kortdurende psychotische symptomen veroorzaken bij mensen die hier aanleg voor hebben. Cannabisgebruik wordt ook in verband gebracht met een grotere kans op het ontwikkelen van psychotische stoornissen zoals schizofrenie.

 4. Cannabis kan slecht vallen en een ‘bad trip’ veroorzaken. Je voelt je dan ziek en angstig. Hierbij kunnen angstige, achterdochtige en sombere gevoelens optreden. Cannabis kan een paniekaanval en depressieve, manische en angstklachten veroorzaken. Deze effecten kunnen altijd voorkomen. Ze kunnen sterker zijn bij cannabis die veel THC bevat.

 5. Regelmatig gebruik kan het risico op verslaving vergroten. Problematisch gebruik en verslaving kunnen bij alle soorten cannabis ontstaan. Maar dit komt vaker voor bij cannabis die veel THC bevat.

 6. Cannabis kan een toestand van passiviteit en onverschilligheid veroorzaken.

 7. Het roken van cannabis kan ademhalings- en longproblemen veroorzaken zoals chronische bronchitis, hoesten, productie van slijm en een piepende ademhaling. Dit geldt ook wanneer je cannabis rookt zonder tabak.

 8. Van cannabis kun je flauwvallen. Wanneer je onder invloed bent, zorgt cannabis bijna altijd voor een stijging van de hartslag en veranderingen in de bloeddruk. Bij gezonde mensen is dit meestal niet ernstig. Verlaging van de bloeddruk vergroot wel de kans op misselijkheid en flauwvallen. Er is een kleine kans dat door het gebruik van cannabis een hartaanval, beroerte of hartritmestoornis ontstaat.

 9. Bij zwangere vrouwen kan cannabisgebruik zorgen voor vroeggeboorte en een vertraging in de groei van de foetus. Ook zijn er aanwijzingen dat het kind later een ontwikkelingsachterstand kan krijgen.

 10. Cannabisgebruik in de periode waarin je borstvoeding geeft, kan nadelige gevolgen voor het kind hebben zoals vertraging in de groei.

Van bepaalde groepen mensen is bekend dat ze meer risico’s lopen. Deze mensen kunnen beter geen cannabis gebruiken of moeten extra voorzichtig zijn met het gebruik. In het algemeen geldt: drugsgebruik is nooit zonder risico.

 • Jongvolwassenen lopen meer risico op verslaving. Zij hebben ook een grotere kans op andere nadelige effecten, onder meer op het ontwikkelen van een psychose en van leerproblemen. Daarnaast zijn de hersenen op deze leeftijd nog in ontwikkeling. Het gebruik van cannabis kan dit nadelig beïnvloeden.

 • Mensen die in het verleden een psychose hebben gehad of familieleden hebben die een psychose hebben gehad. Deze mensen zijn extra gevoelig voor het krijgen van psychotische symptomen en/of het ontwikkelen van een psychotische stoornis zoals schizofrenie.

 • Mensen die (andere) psychische klachten (zoals depressie, angst of manie) hebben of deze klachten in het verleden hebben ervaren. Bij deze mensen kunnen deze klachten verergeren of terugkomen.

 • Mensen die gevoelig zijn om verslaafd te raken. Bijvoorbeeld als je al eens eerder een alcohol- of drugsverslaving hebt gehad. Mensen die cannabis gebruiken om met problemen te kunnen omgaan of om hun problemen te vergeten lopen meer risico op verslaving.

 • Beginnende gebruikers en gebruikers die zich gespannen voelen lopen een grotere kans op het ervaren van een ‘bad trip’. Deze effecten kunnen altijd voorkomen. Ze kunnen sterker zijn bij cannabis die veel THC bevat.

 • Specifiek bij het roken van cannabis: mensen die al longziekten hebben zoals chronische bronchitis of astma.

 • Mensen die hart- en vaatziekten hebben.

 • Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

 • Neem niet deel aan het verkeer als je gebruikt hebt. De effecten van cannabis kunnen erg lang aanhouden. Hoe lang precies is niet te zeggen en hangt o.a. af van hoeveel en hoe je cannabis gebruikt. Realiseer je dat de Nederlandse wet een harde grenswaarde heeft voor het toegestane THC-gehalte in het bloed. Het is mogelijk dat jij de effecten niet meer voelt, maar dat je nog wel boven deze wettelijke grenswaarden zit.

 • Hanteer geen machines als je gebruikt hebt.

 • Gebruik niet net voor of op het werk. De effecten van cannabis kunnen lang duren.

 • Gebruik niet tijdens school of studie.

 • Weet je niet hoe je lichaam reageert en heb je nog niet veel ervaring, begin dan met een lage dosering. Laat je hierbij adviseren door de coffeeshop. Eten (spacecake) is niet aan te raden bij onervaren gebruikers omdat de effecten erg onvoorspelbaar kunnen zijn.

 • Zorg dat je cannabis altijd op een veilige plek, buiten het bereik van kinderen en jongeren bewaart.

 • Gebruik cannabis niet in combinatie met alcohol of andere drugs. Cannabis kan in combinatie met bepaalde medicijnen extra risico’s met zich meebrengen. Laat je informeren door je arts of apotheker of dit ook voor jouw medicijnen geldt.

 • Gebruik cannabis niet dagelijks om de kans op gewoontevorming en verslaving tegen te gaan.

 • Gebruik cannabis niet om met je problemen te kunnen omgaan. Dit verhoogt de kans op problematisch gebruik en je problemen worden er niet door opgelost.

 • Zorg dat je cannabis gebruikt in een vertrouwde omgeving. De omgeving waarin je cannabis gebruikt heeft invloed op de effecten en risico’s.

 • Deze cannabis is niet bedoeld voor medicinaal gebruik. Vraag een arts om informatie over medicinaal gebruik van cannabis.

Specifiek bij het inhaleren van cannabis:

 • Het roken van cannabis is schadelijk voor je longen.

 • Voor gebruikers die cannabis combineren met tabak geldt dat het roken van tabak erg schadelijk is voor de gezondheid. Het combineren kan er voor zorgen dat je verslaafd raakt aan zowel tabak als cannabis. Waarschijnlijk is het beter om cannabis zonder tabak te gebruiken.

 • Cannabis verdampen met een vaporizer is waarschijnlijk minder slecht voor je longen dan het roken van cannabis. Daarom is het waarschijnlijk beter om een vaporizer te gebruiken dan om cannabis te roken. De langetermijneffecten van het gebruik van een vaporizer zijn nog onbekend.

 • Diep inhaleren of je adem inhouden is niet nodig en geeft alleen maar meer gezondheidsrisico’s voor je longen. THC wordt direct opgenomen in de longen.

Hulp nodig?
Het kan gebeuren dat je meer of vaker gebruikt dan je zou willen of dat je problemen ondervindt door je gebruik. Je kunt de Drugsinfolijn bellen via het telefoonnummer 09001995 (0,10 cent/min) of met ze mailen of chatten (zie www.drugsinfo.nl). Je kunt ook een afspraak maken met de huisarts of een gratis adviesgesprek aanvragen bij de afdeling preventie van een instelling voor verslavingszorg bij jou in de buurt.

Op de volgende website kun je informatie vinden wanneer je je zorgen maakt over je gebruik, bijvoorbeeld als je vervelende klachten krijgt, wilt minderen of stoppen, of vragen hebt over gebruik: www.drugsinfo.nl/publiek/stoppen-met-gebruik-en-hulp

Cannabis staat op lijst II van de Opiumwet en wordt genoemd in het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.
In de Nederlandse wet staan de volgende zaken die relevant voor je zijn:

 • De bereiding, productie (teelt), verkoop, verhandeling en export van cannabis is verboden.

 • Als je 5 gram cannabis of minder in je bezit hebt dan word je niet vervolgd. Zorg dat je dus niet meer dan 5 gram in bezit hebt.

 • In het buitenland is het meestal niet toegestaan om cannabis te bezitten. Neem dus geen cannabis mee als je naar het buitenland gaat.

 • In een groot aantal gemeenten is het volgens plaatselijke regels (Algemene Plaatselijke Verordening) niet toegestaan om in bepaalde gebieden in de openbare ruimte cannabis te gebruiken.

 • Rijden onder invloed van cannabis is strafbaar. De Nederlandse wet hanteert een harde grenswaarde voor het toegestane THC-gehalte in het bloed.

 • Het gebruik van cannabis is NIET strafbaar. Heb je cannabis gebruikt en heb je hulp nodig? Wees dan altijd eerlijk over je gebruik.

Meer informatie over het Experiment gesloten coffeeshopketen is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment

 • De gegevens in deze informatiefolder zijn gebaseerd op de huidige beschikbare wetenschappelijke kennis. Niet voor alle punten in de folder is definitief wetenschappelijk bewijs. Het kan dus zijn dat de informatie in deze folder niet volledig is of in de toekomst nog verandert.

 • De cannabis die je hebt gekocht is gereguleerd gekweekt. Dit in tegenstelling tot cannabis die zonder deze gebruikersinformatie in coffeeshops die niet aan het experiment deelnemen verkocht wordt. Dat betekent dat je betrouwbare informatie hebt over de samenstelling en dat er geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt die schadelijk voor je kunnen zijn.

 • Let op: dit betekent niet dat gereguleerde geteelde cannabis een product is zonder gezondheidsrisico’s (zie de punten 4., 5. en 6.).

 • Cannabis wordt ook voor medische doeleinden gebruikt. Deze cannabis is bedoeld voor recreationeel gebruik en we geven hier daarom geen informatie over medicinaal gebruik.

Bewaar de cannabis in een droge, donkere ruimte op kamertemperatuur.

DEEL HUIDIGE PAGINA

contact

Heb je een vraag?
Dan kun je ons bereiken via hello@holigram.nl

publicaties

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen? Bekijk onze publicaties. 

Disclaimer

Onze website en socials zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Er worden geen producten verkocht via onze website en socials.

© 2021 Holigram
Holigram® is een geregistreerd handelsmerk van Grassmeijers B.V. Alle rechten voorbehouden.